Jogi nyilatkozat / ÁSZF

A webáruházat üzemelteti:
Cégnév: FOXSHOP KFT.
Székhely: 2500 Esztergom, Hármas-szikla utca 5.
Cégjegyzékszám: 11-09-023305
Adószám: 25087219-2-11
E-mail cím: info@ora-shop.hu
Telefonszám: +36 30 244 60 97

Tárhelyszolgáltató:
3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
E-mail cím: admin@megacp.com

Nyilvántartásba vevő szerv:
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Jogi információk

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Foxshop Korlátolt felelősségű társaság (Székhely: 2500 Esztergom, Szent János-kúti út 28, cégjegyzékszám: 1109023305, Adószám: 25087219-2-11, (a továbbiakban: „Eladó”) és a Foxshop Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1.1 Általános tudnivalók, feltételek
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ora-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruházban mindenki vásárolhat, regisztrációval vagy regisztráció nélkül, továbbá regisztráció nélkül ügyfélszolgálatunkon. Rendelés esetén 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazoljuk a megrendelést. Amennyiben a Vevő nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól. A megrendeléssel egy időben az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve. A Vásárló bejelentkezés után megtekintheti korábbi rendeléseit és azok állapotát.
Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!

1.2 Adatbeviteli hibák javítása
A Vevőnek megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vevő felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre. A megrendelés elküldése után a hibásan megadott adatokat e-mail vagy telefonhívás útján van lehetősége a Vevőnek javítani.


Elérhetőségünk:
E-mail cím: info@ora-shop.hu
Internet cím: www.ora-shop.hu
Telefon: +36 30 244 60 97
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Hármas-szikla utca 5.

2. REGISZTRÁCIÓ
Regisztráció hiányában, a vásárlás előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a Vevőnek regisztrációs űrlapot. Telefonon leadott megrendelés esetén minden alkalommal meg kell adni adatait. Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításért és szállításért.

3. BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR
A honlapon alapvetően karórákkal, asztali- és fali órákkal találkozhat.
A termékek bemutatása, ára, méret adatai a termék adatlapján találhatók.
A webáruházban feltüntetett árak mindegyike tartalmazza a 27% ÁFÁ-T.


4. TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A Foxshop Kft. webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók. A Foxshop Kft. webáruházban történő vásárlás során a Vevő a felkínált szállítási módok (személyes átvétel, futárszolgálat) közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő minden szükséges adatot hiánytalanul megad. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Foxshop Kft felelősséget nem vállal. Termékeket kizárólag belföldre tudunk szállítani. A csomagot az Eladó a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről az Eladó a Vevőt e-mail útján értesíti.  A Vevő a megrendelt áru vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő a vásárlás során mely szállítási módot választotta. Kivételt képez, ha Vevő a vételárat korábban banki átutalással vagy bankkártyás online fizetéssel teljesítette. Ezekben az esetekben nincs szükség a csomag átvételekor fizetésre.

A Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor (a megrendelés elküldésekor) tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után!

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
- Bármely levél vagy adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.
A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruházban való vásárlásért.
Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.


6. PANASZKEZELÉS

6.1. A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail cím: info@ora-shop.hu
Telefon: +36 30 247 60 97
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Hármas-szikla utca 5.

6.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt  az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja,
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

6.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vevővel köteles közölni.

6.4. Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

6.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

6.6. Az Eladó a Vevő által előterjesztett kifogásokat a  közvetlen elérhetőségeken fogadja.

6.7. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

6.8. A Vevő lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Eladó köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

​6.9. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy az alábbi linken elérhető online platformon a Vevő beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a Vevők, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

6.10. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

6.11. Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

7. AZ ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikortól a termék ténylegesen is a tulajdonába került, a Vevőnek jogában áll elállni jelen szerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését, illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene mint a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben leírtak.

7.3. Az Eladó elállás esetén visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

7.4. A termék visszaküldésének költségét minden esetben a Vevő viseli.

7.5. A 14 nap nem vonatkozik a termék használatbavételére, csak a kipróbálására. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vevő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

7.6. Az Eladó visszafizeti a termék árát legfeljebb 14 nappal attól a dátumtól számítva, amikor a Vevő tájékoztatta a Foxshop Kft.-t az elállási döntéséről.  Ugyanakkor az Eladó elhalaszthatja a termék árának visszafizetését mindaddig, amíg visszakapja az eladott terméket, vagy amíg a birtokába kerül egy bizonyíték, amely szerint a terméket már visszaküldték.

7.7. Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy az alábbi űrlap segítségével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig az ezt megerősítő e-mail elküldésének dátumát. A Vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül.
Űrlap az elállási jog gyakorlásához: https://ora-shop.hu/account/return/add

A terméket a következő címre várjuk: 2500 Esztergom, Hármas-szikla utca 5.

7.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes rendelés esetén az Eladó a termék vételárát a Vevő által megadott bankszámlára téríti vissza.

Az Eladó az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni!

7.9. Vevőt megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.10. Vevőt nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.7.11. Amennyiben a Vevő a díszdobozt nem küldi vissza a vásárolt termékkel együtt, az alábbi összegek kerülnek levonásra a visszautalt összegből:
- Papír díszdoboz esetén: 1 000 Ft (Bruttó)
- Fém díszdoboz esetén: 1 500 Ft (Bruttó)


8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság
8.1.1. a Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

8.1.2.  Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. a Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.4. a Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

8.1.5.  a Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

8.1.6.  a Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7.  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1.  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2.  Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

8.2.4.  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5.  Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. a Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.2.6. a Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

8.2.7.  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.9.  A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

- Szavatossági jogok
- Jótállás


9. JÓTÁLLÁS

9.1. Kötelező jótállás

9.1.1. az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

9.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
    - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
    - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
    - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
    - elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.
- ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

9.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

9.1.4. az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.1.6. A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

9.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 6.7. pontban feltüntettettek alapján.

9.2. Önkéntes jótállás

9.2.1. Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vevő általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag az Eladó és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.


10. LINKEK
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
- MKEH11. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az ora-shop.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó törvények betartásával, és azt harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.


12. SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak: (i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, (ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon


13. WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM

Az ora-shop.hu weboldalon található minden kép és szöveges tartalom a Foxshop Kft. tulajdonát képezi. Annak engedély nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után.

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése pdf formátumban

Esztergom, 2023. május 16.

Új óráink

Smart Watch LC18 nagyméretű okosóra beépített fülhallgatókkal telefonfunkcióval - fekete

Rendkívül különleges, hatalmas méretű okosóra fekete színben, két darab beépített, kivehető fülhallgatóval. Az óra jobb oldalán található gombok valójában fülha..

39 990 Ft

Smart Watch CW S1 normál méretű GPS sport okosóra telefonfunkcióval - rózsaszín

Közepes méretű, kényelmes sport okosóra GPS-el, Bluetooth telefon funkcióval, rózsaszín színben, alumínium óraházzal. Az okosóra kimagaslóan szép kijelzővel ren..

39 990 Ft

Smart Watch CW S1 normál méretű GPS sport okosóra telefonfunkcióval - fekete

Közepes méretű, kényelmes sport okosóra GPS-el, Bluetooth telefon funkcióval, fekete színben, alumínium óraházzal. Az okosóra kimagaslóan szép kijelzővel rendel..

39 990 Ft

Smart Watch C20 Plus ütésálló 5ATM vízálló outdoor telefonfunkciós okosóra - zöld terepmintás

Robusztus felépítésű, ütésálló és vízálló sport okosóra zöld terepmintás színben, bluetooth telefonhívás és fogadás funkcióval. A típus brutális kinézete mellé ..

35 490 Ft

Smart Watch C20 Plus ütésálló 5ATM vízálló outdoor telefonfunkciós okosóra - szürke terepmintás

Robusztus felépítésű, ütésálló és vízálló sport okosóra szürke terepmintás színben, bluetooth telefonhívás és fogadás funkcióval. A típus brutális kinézete mell..

35 490 Ft

Smart Watch C20 Plus ütésálló 5ATM vízálló outdoor telefonfunkciós okosóra - fekete

Robusztus felépítésű, ütésálló és vízálló sport okosóra fekete színben, bluetooth telefonhívás és fogadás funkcióval. A típus brutális kinézete mellé nagy tudás..

35 490 Ft

Naviforce szuper-stílusos közepes méretű chronograph férfi karóra bőrszíjjal -sötétkék

Közepes méretű, szuper-stílusos megjelenésű Naviforce karóra sötétkék színben, rozé-arany színű tokozással. A számlap és a szegecsekkel díszített bőrszíj is mat..

22 490 Ft

Naviforce szuper-stílusos közepes méretű chronograph férfi karóra bőrszíjjal - mélyzöld

Közepes méretű, szuper-stílusos megjelenésű Naviforce karóra sötétzöld színben, fényes fekete tokozással. A számlap és a szegecsekkel díszített bőrszíj is matt ..

22 490 Ft

Naviforce szuper-stílusos közepes méretű chronograph férfi karóra bőrszíjjal - szürke

Közepes méretű, szuper-stílusos megjelenésű Naviforce karóra szürke színben, ezüst színű, fényes tokozással. A számlap és a szegecsekkel díszített bőrszíj is ma..

22 490 Ft

Naviforce kisméretű egyszerű férfi karóra matt barna PU bőrszíjjal

Letisztult, egyszerű Naviforce férfi karóra kis méretben. A színösszeállítás bevált recept alapján történt, a fekete számlapot körbe ölelő ezüst színű óratok és..

18 490 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst-rozé színben - szett

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst és rozé-arany színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben. Az óra férfi és női méretb..

39 990 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst-rozé színben - női változat

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst és rozé-arany színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben női változat, óratok mérete..

21 490 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst-rozé színben - férfi változat

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst és rozé-arany színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben (férfi változat, óratok mér..

21 490 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst színben - szett

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben. Az óra férfi és női méretben is megtalál..

39 990 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst színben - női változat

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben (női változat, óratok mérete 32 mm). Az ó..

21 490 Ft

Naviforce elegáns fémszíjas páros karóra fekete-ezüst színben - férfi változat

Elegáns, klasszikus stílusú Naviforce karóra fekete számlappal, ezüst színű tokozással és fémszíjjal, páros kivitelben (férfi változat, óratok mérete 41 mm). Az..

21 490 Ft